VBZV

Vlaamse Beroepsvereniging Zelfstanding Verpleegkundigen

 VOOR WIE?
Thuisverpleegkundigen die volledig of deeltijds zelfstandig werken of samenwerken in een los samenwerkingsverband of in een groepspraktijk.

 DIENSTEN

• Belangenbehartiging bij het RIZIV, de federale en de Vlaamse overheid en bij de Federatie van Vrije Beroepen;
• Informatie en advies ivm inhoudelijke, sociale en juridische aspecten van de beroepsuitoefening;
• Persoonlijk juridisch advies;
• Persoonlijk advies bij vragen omtrent uitoefening beroep zelfstandig thuisverpleegkundige;
• Opleiding, vorming en symposium over wetgeving, nomenclatuur thuisverpleging, tarificatie, boekhouding en algemene inhoudelijke onderwerpen;
• Opleiding (2 dagen) wegwijs: starten als zelfstandig verpleegkundige;
• Uitgebreide website met zoekmodule “waar vind ik een thuisverpleegkundige”;
• “Zoekertjes” website, waar werk aangeboden wordt en collega’s worden gezocht;
• Publicatie tijdschrift “Het Verband”, digitale nieuwsbrief en nieuwsflash;
• Diverse werkgroepen;
• Regionale kringwerking;
• Ledenvoordelen.

 KOSTEN

€100.00 per jaar (€95,00 eenmalig bij domiciliering)

 HOE AANSLUITEN OF LID WORDEN?

https://www.vbzv.be/eform/submit/lid-worden

» +++AlleLeden+++

VBZV

CONTACT