ORPADT

ORPADT is een Belgische, Nederlandstalige beroepsvereniging van paramedisch personeel uit de nefrologische sector. Het merendeel van onze leden zijn verpleegkundigen, sociaal verpleegkundigen, diëtisten en technici die in de dialyse- en transplantatiecentra van Vlaanderen werken.

ORPADT organiseert verschillende symposia gedurende het jaar en verzorgt een eigen tijdschrift ‘Forum’ voor zijn leden.

» +++AlleLeden+++

ORPADT

CONTACT